Yhteistyökumppanit

Perheyritysten liitto


LähiTapiola

Tervetuloa yhdistyksemme verkkosivuille!

Täältä löydät tietoa verkoston toiminnasta ja tapahtumista. Suosittelemme lämpimästi tutustumaan myös jäsenkirjeisiimme täällä, joista voit lukea mm. Matti Vanhasen ja Antti Herlinin ajatuksia ja terveisiä verkoston jäsenille.

Satakunnan Perheyritysverkosto ry on alueellinen perheyritysten yhteenliittymä. Verkostossa käsitellään koulutuksen keinoin perheyrittäjyyden haasteita, lisätään yritysten liiketoimintaosaamista ja verkostoidutaan alueen muiden perheyrittäjien kanssa. Yhdistys on perustettu vuonna 2013 ja se jatkaa edeltäjänsä, Satakunnan Ammattikorkeakoulun koordinoiman Satakunnan Perheyritysverkoston aloittamaa työtä. Toiminnassa on tällä hetkellä mukana 121 yritystä Satakunnan alueelta. Verkostoon pääsee mukaan kutsuttuna tai hakemalla tämän sivuston lomakkeella. Toimintaan liittyminen on maksutonta.

Yhdistyksen alueellisen toiminnan tavoitteena on

  • alueen perheyritysten keskinäisen vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen lisääminen
  • onnistuneen omistajuuden ja liiketoimintaosaamisen kasvattaminen perheyrityksissä
  • perheyritysten vaikuttavuuden tunnistaminen alueella
  • perheyrittäjyyttä koskevan ymmärryksen lisääminen alueen kehittäjäorganisaatioissa sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa
  • olla osana valtakunnallista perheyrittäjyyden verkostoa

Perheyritys on lahja edelliseltä ja laina seuraavalta sukupolvelta.

Perheyritysverkoston toimintamuotoja ovat: koulutus, kehittäminen, tutkimus ja verkostoituminen. Verkostoa rakennetaan ja toimintamuotoa kehitetään jatkuvasti. 

 

 

Mikä on perheyritys?

  1. Äänivaltaenemmistö on luonnollisella henkilöllä, hänen puolisollaan tai muulla hänen sukunsa jäsenellä.
  2. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä.
  3. Vähintään yksi saman perheen tai suvun jäsen tai hänen laillinen edustajansa on mukana yrityksen johdossa tai hallinnossa.
  4. Vähintään yksi sukupolvenvaihdos on tehty, tekeillä tai ainakin harkinnassa.